Asbestsanering

Verwijderen van asbesthoudende toepassingen in een binnen of buitensituaties in een risicoklasse 1, 2 of 3 regiem. De asbestverwijdering dient te worden uitgevoerd door opgeleid personeel.

Bij de asbestverwijdering in risicoklasse 2 of 3 dient de sanering te worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderaar. Uitzondering is verwijdering van bepaalde asbesthoudende toepassingen door een particulier.