SEM analyse

Een elektronenmicroscopische analyse waarbij de kleinste deeltjes kunnen worden gedetecteerd en worden geanalyseerd op wel of geen asbest en waarbij de hoeveelheid aangetroffen asbestvezels/bundels een uitspraak doet over een potentiƫle blootstelling van de bemonsterde oppervlakken.

Ook de luchtmonsters worden met deze techniek geanalyseerd om de asbestvezelconcentratie in de lucht te kunnen berekenen.