Team 2 Advies kan u objectief adviseren over vrijwel alle facetten van asbest in gebouwen objecten en installaties, over het voortraject, sloop en eindcontroles. Wij kunnen u in de regel een passend advies geven over de wettelijke regelgeving en de interpretatie hiervan. Overigens zijn asbest onderzoeksbureaus juridisch gescheiden van asbestsaneerders. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.