Contra expertises kunnen worden uitgevoerd indien een opdrachtgever van mening is dat een werk niet goed of niet volledig is uitgevoerd, er reden voor discussie is of dat een smart risicobeoordeling naar mening van de opdrachtgever of saneerder niet juist is of kan worden aangepast. Team2 Advies kan u adviseren of een contra expertise zinvol is en/of het werk herbeoordelen.