Asbest kost geld. Vroeg of laat zal bij sloop of renovatie er een asbestinventarisatie moeten worden uitgevoerd met alle kosten van dien. Team2 Advies kan reƫle kostenbegrotingen opstellen bij deel of totaalsloop. De basis voor een kostenbegroting is in de regel een goed inventarisatierapport.