In de regel vindt projectbegeleiding plaats omdat de opdrachtgever niet de deskundigheid bezit of niet de mogelijkheid heeft, in tijd, om een groot of omvangrijk project te kunnen doorgronden, te controleren en te kunnen sturen. Tijd en financiĆ«le druk kunnen tevens aanleiding geven om middels projectbegeleiding er voor te zorgen dat het uiteindelijke doel binnen een gestelde termijn te halen. 

Tijdens asbestwerkzaamheden kunnen  zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke vooraf niet of moeilijk waren te voorzien. De vertaalslag vanaf de werkvloer met alle onmogelijkheden kunnen door ons inzichtelijk en helder worden gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

Omstandigheden zoals (deel)sloop waarbij een deel van een gebouw of installatie in gebruik zijn en waarbij de veiligheid gewaarborgd en gecontroleerd dient te worden kan tevens middels projectbegeleiding worden uitgevoerd. Veiligheid staat bij asbestsanering voorop. Asbestsaneringwerkzaamheden kunnen voor u worden begeleid door Team2 Advies