Er zijn twee soorten risicobeoordelingen.
De eerste is een beoordeling voor de verwijdering van asbest door een saneerder. Dit zijn de zogenaamde smarts. Deze smarts geven geen beoordeling van het aanwezige risico van gebruikers.
Een tweede is een beoordeling van/voor gebruikers in de omgeving van de asbestbron. Vroeger werd voor het beoordelen van een risico voor gebruikers een zogenaamd formulier vereenvoudigde bepalingsmethode gebruikt. Dit was een puntentelling waarbij  het aantal punten het risico weer gaf. Deze methode gaf niet altijd een reĆ«el of betrouwbaar beeld.

Tegenwoordig dient de inventariseerder problemen vroegtijdig te lokaliseren en aan te geven. Middels een nader onderzoek zoals het verzamelen van stof en luchtmonsters (NEN 2991) kan een eventueel aanwezig risico op basis van analysegegevens worden bepaald. Randvoorwaarden zoals omvang, locatie en ruimtegebruik kunnen er toe leiden dat er beheersmaatregelen, een sanering of zelfs (deel)ontruiming dient plaats te vinden. Een risicobeoordeling is maatwerk. Team2 advies kan op basis van ruime ervaring gemotiveerd een risicobeoordeling voor u opstellen. De basis  voor het beoordeling van risico's is in de regel een asbestinventarisatie.

Gebruikte vaktermen

NEN 2991

Deze norm vormt een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico's aan asbest voor gebruikers en derden...

Lees verder >